Fodor Attila, dr.

Tudományos fokozat: dr.124795

Egyetemi beosztás: Docens

Tanulmányok:

§  2004–2008: Zenetudományi doktorátus

§  2003–2004: Zenetudományi mesterképzés

§  1997–2002: Zenepedagógia, „Gh. Dima” Zeneakadémia, Kolozsvár

Szakterület: Zeneesztétika, Zenetudományok

§  Oktatás: Zeneesztétika, Zeneelmélet

§  Kutatás: Zeneesztétika, modern zenei áramlatok, 20. századi zene

Oktatott tantárgyak:

Zene(BA):

§  Zeneesztétika

§  Zeneelmélet-szolfézs-diktálás

Zeneművészet a jelenkorban (MA):

§  Zeneesztétikai elemzések

§  A zeneművészet jelenkori perspektívái

Elérhetőség: 

e-mail: fodorattila@partium.ro


Tudományos kutatási projektek

  • 2017-2018 Adalékok a romániai magyar zeneszerzés történetéhez (Sapientia Kutatási Programok Intézete), tag.​ 
  • 2013-2014 A székelyföldi amatőr kórusmozgalom múltja és távlatai. Egy kórusműhely perspektívái (Sapientia Kutatási Programok Intézete), tag.​
  • 2012-2013 A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja, jelene és távlatai (Sapientia Kutatási Programok Intézete), kutatásvezető.
  • 2010-2011 Birtalan József élete és alkotói munkássága (Sapientia Kutatási Programok Intézete), tag.
    2006-2007 A kamaraszimfónia és -balett műfajainak hazai és nemzetközi, elemző és alkotói hasznosításai (CNCSIS), zenetudományi vezető.

Díjak

§  2004 A Kolozsvári Magyar Diákszövetség által megrendezett TDK zeneművészeti tagozatának első helyezése (Debussy-Ravel párhuzamok a modern zenei áramlatok tükrében).

Egyéb szakmai kurzusok, továbbképzések

§  2015 Hangtechnika továbbképzés, "Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.

§  2010 A tudományos közlés módszertana (Kiválóság a Zenei Felsőoktatásban Nemzeti Konferencia),

§  Szeben.

§  2007 Kulturális Intézmények Menedzsmentje, workshop ("Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár).

  • 2003 Gregorián ének kurzus (vezető: Béres György), Eger.

Publikációk

Könyvek (egyéni szerző)
A zenei impresszionizmus stilémái és üzenete, Nagyváradi Egyetem Kiadója, 2010 (ISBN 978-606-10-0210-8).

Könyvek (társszerző)
Birtalan József pedagógiai és zeneszerzői munkássága, Kriterion, Kolozsvár, 2011 (ISBN 978-973-26-1044).

Camerata XXI - A kamaraszimfónia. Alkotói és kutatói műhely, Media Musica, "Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár, 2007 (ISBN 978-973-1910-08-6).

Camerata XXI - Zenei-koreográfiai műhely, Media Musica, "Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár, 2006 (ISBN/EAN 973-8431-54-9; 978-973-8431-54-6).

Tudományos cikkek

Ravel az impresszionizmus(á)ról. Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár​, 2017/1 (ISSN 1844-4369)​.​

Munkalapok készítése a zenei oktatáshoz - Sibelius vagy Finale? ICT in Musical Field, Media Musica, Kolozsvár, 2016/2 (ISSN 2067-9408).​​

Prezi - A PowerPoint egy lehetséges alternatívája? ICT in Musical Field, Media Musica, Kolozsvár, 2015/2 (ISSN 2067-9408).​​

A zenei idő kérdései Ligeti György Zongoraetűdjeiben. Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár​, 2015/1 (ISSN 1844-4369)​.​

Ligeti György szerepe a zene fogalmának alkotói újragondolásában, a 20. század második felében. Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár​, 2014/2 (ISSN 1844-4369)​.

Adalékok a kodályi életmű impresszionista vonatkozásainak témaköréhez, Partiumi Egyetemi Szemle, 2013/1 (ISSN 1582-9952).

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé: egy Debussy-Ravel párhuzam, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár​, 2013/1 (ISSN 1844-4369).

Impresszionista előhangok Liszt Ferenc zenéjében, Korunk, III. folyam, 2012.

Templom és iskola: Birtalan József ars poeticája, Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1​ (ISSN 1582-9952).

Eduard Hanslick: "A zenei szépről" - Az abszolút zene esztétikája, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, ​2011/2 (ISSN 1844-4369).

A Lúdanyó Meséi zongoraszvit: Ravel zenéjének esztétikai paradigmája, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2011/1 (ISSN 1844-4369).

"A záróflexa dicsérete" és aki mögötte rejlik - gondolatok Vermesy Péter zenetudományi írásairól, Partiumi Egyetemi Szemle, 2010/2 (ISSN 1582-9952).

Bartók válaszútja: a Csodálatos Mandarin, Partiumi Egyetemi Szemle, 2010/1 (ISSN 1582-9952).

Egység a sokféleségben Maurice Ravel életművében, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2010/1 (ISSN 1844-4369).

Bartók Csodálatos Mandarinja a 20. századi zene összefüggésében, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2009/2 (ISSN 1844-4369).

A vertikális tipológiák néhány aspektusa Mozart utolsó, KV590-es, F-dúr vonósnégyesében, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2009/1 (ISSN 1844-4369).

Debussy-Ravel párhuzamok a modern áramlatok tükrében, Philobiblon, vol. X-XI, University Press, Kolozsvár, 2006 (ISSN 1224-7448).

Cikkek konferencia kötetekben

Zenei benyomások az alkonyról Claude Debussy és Maurice Ravel hangszeres kompozícióiban. Diskurzusok az alkonyról, a 2017-es Argumentor Műhelykonferencia kötete. Partium Kiadó, Nagyvárad, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017 (ISSN 2392-6155, ISBN 978-963-318-246-8).

A Csodálatos mandarin Kelet-Nyugat olvasatai. Bartók Béla Kelet és Nyugat között Nemzetközi Zenetudományi Konferencia, PKE, Nagyvárad, 2016. Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN 978-973-595-990-6

Adalékok Ligeti György életművének esztétikai vonatkozásaihoz. Nemzetközi Zenetudományi Kongresszus, Temesvár, 2014, Eurostampa (ISSN 2285-6269)​

Impresszionista előhangok Liszt Ferenc zenéjében. Zenei művelődésünk a változó régióban. A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013 (ISBN 978-606-8178-70-7).

A spanyol éthosz jelenléte Debussy és Ravel életművében. Nemzetközi Zenetudományi Kongresszus, Temesvár, 2012, Eurostampa (ISSN 2285-6269)​

“Hommage à Joseph Haydn" – Hommage à Joseph Haydn – a Haydn centenárium (1909) a francia zeneszerzők emlékezetében. Kulturális-művészeti összefüggések. 2009-ben ünnepelt zeneszerzők, Mega, Kolozsvár, 2010 (ISBN 978-606-543-086-0).

Egység a sokszínűségben Maurice Ravel életművében, Musicologia Mirabilis (Nemzeti Zenetudományi Szimpózium Kötete, 2007), Artes, Iasi, 2009 (ISSN 2065-6793).

Konferencia részvételek

2017 Zenei benyomások az alkonyról Claude Debussy és Maurice Ravel hangszeres kompozícióiban. Diskurzusok az alkonyról, Argumentor Műhelykonferencia, 2017.

2016 Prezi - A PowerPoint egy lehetséges alternatívája? Zenei Információs és Kommunikációs Technológiák konferencia, "Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.

2015 A párhuzamos idősíkok illúziója Ligeti György Zongoraetűdjeinek polimetriájában és poliritmiájában. Zene és filozófia szimpózium, "Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.

2015 A csodálatos mandarin Kelet-Nyugat olvasatai. Bartók Béla Kelet és Nyugat Között, Nemzetközi Zenetudományi Konferencia, PKE​, Nagyvárad.

2014 Adalékok Ligeti György életművének esztétikai vonatkozásaihoz. Nemzetközi Zenetudományi Kongresszus, Temesvár​.

2014 Ligeti György szerepe a zene fogalmának alkotói újragondolásában, a 20. század második felében. ​Zene és filozófia szimpózium, "Gh. Dima" Zeneakadémia​, Kolozsvár.

2012 Impresszionizmus - a zenei benyomások esztétikai paradigmája. Fogalom és kép IV. A Babes-Bolyai Egyetem Filozófia Tanszékének Nemzetközi Tudományos Konferenciája.

2012 A spanyol éthosz jelenléte Debussy és Ravel életművében. Nemzetközi Zenetudományi Kongresszus, Temesvár​.

2012 Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé - Egy Debussy-Ravel​ párhuzam. Zene és filozófia szimpózium, "Gh. Dima" Zeneakadémia​, Kolozsvár.​

2011 Impresszionista előhangok Liszt Ferenc zenéjében. 7. Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár.
2011 Templom és iskola: Birtalan József ars poeticája. A PKE Zeneművészeti Tanszékének tudományos ülésszaka.
2010 Eduard Hanslick: "A zenei szépről" - Az abszolút zene esztétikája (Zene és filozófia szimpózium. A romantikus zene szintézisei, "Gh. Dima" Zeneakadémia, Román Tudományos Akadémia, Kolozsvár.
2010 A zene esztétikatörténeti útja a művészetek testvériségétől a diszciplínák párbeszédéig. A PKE Zeneművészeti Tanszékének tudományos ülésszaka.
2009 “Hommage à Joseph Haydn" a Haydn Centenárium (1909) a francia zeneszerzők emlékezetében. 2009-ben ünnepelt nagy zeneszerzők szimpóziuma, “Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.
2009 "A záróflexa dicsérete" és aki mögötte rejlik - gondolatok Vermesy Péter zenetudományi írásairól. Vermesy Péter emlékülésszak, PKE Zeneművészeti Tanszék.
2008 Ravel és modern művészeti irányzatok. Klasszikus és/vagy romantikus a zenei alkotásban és előadásban, “Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.
2007 Egység a sokféleségben Maurice Ravel életművében. Musicologia Mirabilis, Harmadik Országos Zenetudományi Egyetemista Szimpózium, Jászváros.
2007 Bartók válaszútja: a Csodálatos Mandarin. A PKE Zeneművészeti Tanszékének tudományos ülésszaka.
2007 Kontextus és intertextualitás Maurice Ravel életművében. Symposium „Collegium Musicologorum Colloqvium", “Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.
2006 Bartók és Kolozsvár, műveinek tükrében. A Kolozsvár Társaság emlék-ülésszaka.
2006 Bartók Csodálatos Mandarinja a 20. századi zene összefüggésében. Emlékkonferencia a Kolozsvári Magyar Opera szervezésében.
2006 Avantgárd stíluselemek bartóki asszimilációja a Csodálatos Mandarin üzenetében. Az Erdélyi Múzeum Egyesület emlék-ülésszaka.
2005 A vertikális tipológiák néhány aspektusa Mozart utolsó, KV590-es, F-dúr vonósnégyesében. Mozart életművének kamarazenei vonatkozásai, Romániai Mozart Társaság).
2005 Varèse és a futurizmus. Symposium „Collegium Musicologorum Colloqvium", “Gh. Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár.

Recenziók​

Egy nagyváradi zeneiskola múltja. Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2016/2 (ISSN 1844-4369)​.

A stílus zeneisége - Lászlóffy Zsolt esszéi a zenéről. Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2015/2 (ISSN 1844-4369)​.

Emlékezés a jövőre - Angi István vallomásai pályatársáról, Cornel Țăranu zeneszerzőről Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2015/1 (ISSN 1844-4369)​.

Angi István: Site de in, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2014/2 (ISSN 1844-4369).​

Angi István: A harmónia marad, Studia Musica (Studia Universitatis Babes-Bolyai), Kolozsvár, 2014/1 (ISSN 1844-4369).​


Könyv fordítás
Angi István, Zeneesztétikai előadások, II. kötet, Scientia, Kolozsvár, 2005 (ISBN 973-7953-08-8).

Kötet szerkesztés

Angi István, A harmónia marad, Partium Kiadó, 2013 (ISBN 978-606-8156-52).

CV