Kutatás

 • Az egyetemi szintű oktatásban nélkülözhetetlen egyéni kutatómunka, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységek mellett, tanáraink rendszeresen végeznek csoportos kutatásokat.
 • Regionális helyzetéből adódóan, tanszékünk elhivatott a helyi (nagyváradi), a partiumi és tágabb értelemben az erdélyi magyar zenekultúra és oktatás kevésbé feldolgozott területeinek tudományos feltárása iránt. Emellett éves rendszerességgel szervezünk tematikus rendezvényeket (Liszt – 2011, Kodály – 2012, Erkel – 2014), nemzetközi részvételű művészeti eseményekkel és tudományos konferenciával

Csoportos kutatási projektek

 • 2013-2014: A székelyföldi amatőr és iskolai kórusmozgalom múltja és jelene. Egy énekkari műhely perspektívái (Sapientia KPI)
 • 2012–2013: A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja, jelene és távlatai (Sapientia KPI)
 • 2010–2012: Birtalan József – pedagógus és zeneszerző (Sapientia KPI)
 • 2008–2009: Bihar megye orgonái a múlt és a jelen kultúrtörténetében (Sapientia KPI)
 • 2007–2008: A komolyzene ízléstipológiája. Nagyvárad, a rendszerváltás után (Sapientia KPI)
 • 2001–2003: A magyar népdal műzenei története (Sapientia KPI)

 

2008–2009: A PKE Vizuális Alkotás és Nevelés (VAN) Kutatóműhely

A VAN Kutatóműhely vezetője: dr. Antik Sándor, docens, tudományos titkár.
E-mail: sandor_antik@yahoo.com


A 2009 február és a 2009 október közötti időszakban a Partiumi Keresztény Egyetem
Vizuális Alkotás és Nevelés (VAN) Kutatóműhely keretében zajló kutatási projektek:

1. A kortárs művészet interdiszciplináris és intermédia kutatásai kutatócsoport / KPI Sapientia EMTE – Egyetemi kutatási program 2009

A kutatócsoport vezetője: dr. Antik Sándor, docens

A résztvevő kutatók és ezek résztervei:

 • Antik Sándor, Dr., egyetemi adjunktus: Médiaművészet - Vizuális kommunikáció - (Mass)média interdiszciplináris kutatása
 • Horváth Gizella, Dr., egyetemi docens: A kanti örökség feladása a kortárs esztétikában
 • Újvárossy-Kerekes László, Dr., egyetemi docens: Az óriásplakáttól a reklámfilmig Románia kereskedelmi életében
 • Ütő Gusztáv, drd, egyetemi adjunktus: Az erdélyi akcióművészet archiválása és kutatása

A csoportos kutatás három nagy irányát jelöljük meg:

 • A kortárs művészeti víziói és formái az analóg és digitális formátumok kifejező eszközeivel megjelenítve. A kortárs művészet monomédiumok – mixed média – multimédia / intermédia.
 • A kortárs művészet interdiszciplináris kutatásai és értelmezései a tömegmédia / reklám, a humántudományok, az informatika, a technikai médiumok története szempontjaival. A kortárs művészet esztétikai szótárának és elméletének megújítási kísérletei a nemzetközi és a hazai szakirodalomban.
 • A kortárs művészet archiválási lehetőségei. Archiválási kísérletek a romániai / erdélyi régióban.

A témakörök megválasztása és a kutatás szempontja az volna, hogy egyrészt a hazai
művészeti szellemiség gazdagodjon a kortárs művészet nemzetközi szakirodalmának és
kutatásainak ismereteivel, másrészt a kutatásban résztvevő oktatók hasznosítani tudják a
közös kutatás eredményeit a saját oktatói tevékenységük során.

A elméleti kutatások tervezett megvalósulási formái

 • Dokumentációs anyagok, szócikkek, szaktanulmányok és más publikációk, előadások, kiállitások és prezentációk a témakörben.
 • A kutatások eredményeinek analóg és digitális formátumainak megvalósitása és archiválása

2. A tanszék kutatási tevékenységének honlapterve és megvalósítása munkacsoport

A tervezésben résztvevők:

 • Antik Sándor, dr., egyetemi adjunktus
 • Vass Sándor, drd, adjunktus
 • Balázs Zoltán, drd., tanársegéd
 • Izsák Előd, gyakornok
 • Lizard SRL tervezőiroda, Kolozsvár