Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 2018. február 20. – március 20. között.


Információk és jelentkezés

http://mt.partium.ro/hu

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

disz_harmonia@partium.ro


Letöltések

Kreativitás versenyszabályzat.pdf

Űrlap.rtf

Plakát.jpg

Pályázati felhívás.jpg

diszharmonia plakat A3 netre


Versenyszabályzat


A pályázat adatai

 • A pályázat témája: (disz)harmónia

 • A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre

 • A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

 • A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék


Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

 • kísérleti grafika
 • alkalmazott grafika
 • fotó

2. Hangzó kategória

 • hangzó alkotások (kompozíció, improvizáció, montázs)
 • zenei interpretáció (előadóművészet)

3. Audiovizuális kategória

 • mozgó grafika
 • animáció
 • videó
 • videoklip
 • improvizáció és alternatív művészet

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)


A pályázat menetrendje*

2018. február 12. – pályázat meghirdetése

2018. február 20. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, valamint a Facebook szavazás elindítása

2018. március 20. – alkotások beküldésének vége és a szavazás lezárása

2018. március 27. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása

*A szervezők fenntartják annak jogát, hogy indokolt esetben kitolják a szabályzatban lefektetett határidőket.


Díjazás

1. Közönségdíj: a legtöbb szavazatban (like) részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON.

2. Szakmai díjak:

 • kategória I. díj: 1000 RON
 • kategória II. díj: 500 RON

3. A Partiumi Egyetem Alapítvány és a Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb három ítélhető oda a zsűri szavazatai alapján. Értéke: 600 RON.

4. Dicséretek: kategóriánként legfeljebb két pályamunka részesülhet dicsérő oklevélben.

A díjak, oklevelek átadására és a kiválasztott munkák kiállítására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, az egyetemi Nyílt Napon, 2018. március 27-én.


A zsűri összetétele

Vizuális kategória:

 • dr. Onucsan Miklós egyetemi tanár
 • dr. Horváth Gizella egyetemi tanár
 • dr. Balázs Zoltán adjunktus

Hangzó kategória:

 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • dr. Csákány Csilla adjunktus

Audiovizuális kategória:

 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • dr. Csákány Csilla adjunktus
 • dr. Onucsan Miklós egyetemi tanár
 • dr. Horváth Gizella egyetemi tanár
 • dr. Balázs Zoltán adjunktus

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.[1]

5. A projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).[2]

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

 • saját alkotómunka eredménye;
 • kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
 • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.

[1] Például operatőr, vágó, zeneszerző, hangmérnök stb.

[2] Részletes útmutatás a jelen szabályzat utolsó fejezetében található.


A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.


A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a disz_harmonia@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot[1], az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki):[2]

 • név
 • elérhetőség (e-mail, telefonszám)
 • személyi igazolványszám
 • a jelentkező oktatási intézményének pontos adatai (név, cím)
 • pályamunka címe
 • nevezési kategória (kategóriák)
 • nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.

 

[1] Az adatlap letölthető a http://mt.partium.ro/hu oldalról.

[2] A szervezők nyilatkoznak, hogy a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.


A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2018. február 20. és március 20. között lehet szavazatokat leadni Facebook like formájában.[1]

2. A fenti időszakban beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

3. A szavazás lezárulását követően a szervezők jegyzőkönyvben rögzítik az eredményt.

4. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.

[1] A szervezők fenntartják a jogot, hogy a szavazás menetét ellenőrizzék és sportszerűtlen eljárás esetén felülvizsgálják az eredményeket.


A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, személyesen vehetik át díjaikat a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny záró rendezvényén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.


A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai feltételek

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák.
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban.
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel.
 • Méret: kizárólag 70x50 cm.
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek.
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Méret:  maximum 70x50 cm.
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

Hangzó kategória

1. Hangzó alkotások (kompozíció, improvizáció, montázs)

 • Időtartam: 1-3 perc.
 • Beküldés formátuma: audio vagy audiovizuális formátumok (wav, aiff, flac, ape, mp3, mp4, avi stb.).
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.

2. Zenei interpretáció (előadóművészet)

 • Időtartam: 1-5 perc.
 • Beküldés formátuma: kizárólag audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), melyek egyértelműen dokumentálják az előadás folyamatát.
 • A pályázat témájába való illeszkedés nem feltétel, de előnyt jelent az értékelésben (lásd: értékelési kritériumok).

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc.
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.).
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.

Értékelési kritériumok, fontossági sorrendben (valamennyi kategória esetében)

1. Téma kreatív megközelítése

2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet illetve a téma/cím viszonya

3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)

4. Eredetiség

5. Technikai megvalósítás színvonala

 

forrás: mk.partium.ro