Szent László Napok

A Szent László Napokat Nagyváradon szervezik meg 2013. óta, minden év júniusának második felében, városalapító lovagkirályunk ünnepe (június 27.) környékén tartalmas kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget biztosítva a térség magyarságának. A kulturális és családbarát fesztivált az értékőrzés és a hagyománytisztelet határozza meg – mindezt felszabadult, fesztiváli környezetben

A Szent László Napok megalapításakor a szervezők több pontban határozták meg a rendezvény küldetését, ezek többek között: városalapító lovagkirályunk előtti tisztelgés; történelmi jelentőségének tudatosítása a Nagyváradon élő román lakosság körében; egy olyan márkanév felépítése a nagyváradi vár, illetve Szent László alakja köré, amely a város turizmusában is hasznosítható; hagyományaink őrzése és ápolása; a polgári értékrend népszerűsítése; a Nagyváradról elszármazott magyarok közösségépítő hatású találkozójának megszervezése; a történelmi Bihar vármegye magyarságának összefogása a határok fölötti nemzetegyesítés jegyében, kapcsolatteremtés határon belüli és kívüli városokkal, településekkel; Nagyvárad kulturálishíd-szerepének és nem utolsó sorban a civil öntudat és az egészséges helyi lokálpatriotizmus erősítése.

Hét  év alatt pedig egy olyan kulturális fesztivál jött létre, amelyre a váradiak méltán büszkék, ahol a szórakozás tartalommal párosul, és amely nyitottsága révén segíti a nemzetek közötti közeledést is. Középpontban van ugyanakkor első perctől az önkéntesség, a jótékonyság és a környezettudatosság, hiszen a múlt felidézése, a jelen minél tartalmasabb megélése mellett fontos számunkra, hogy élhető jövőt biztosítsunk gyermekeink, unokáink számára.

Az idei Szent László napok keretén belül a PKE Képzőművészet Szak kilenc diákja részesült ösztöndíjban:

1. Nagy Hunor 600RON

2. Román Sára 600RON

3. Román Imola 600RON

4. Rémán Szilamér-Csaba 600RON

5. Nagy Arnold-Attila 600RON

6. Molnár Ilona-Sára 600RON

7. Zatykó. István-Dávid 600RON

8. Valter Henrietta 600RON

9. Bartók Boglárka-Julianna 600RON

Gratulálunk nekik.

Szent László Napok