Hausmann Alice, dr.

Tudományos fokozat: dr.

Egyetemi beosztás: egyetemi adjunktus

Tanulmányok:

 • 2012: doktorátus, Debreceni Egyetem
 • 1980:  Zenepedagógia, Karvezetés, „Gh. Dima” Zeneakadémia, Kolozsvár

Szakterület: zenetörténet, zenepedagógia, zeneszociológia 

Oktatás: zenetörténet, zenepedagógia, zeneszociológia

Oktatott tantárgyak: 

Zenepedagógia(BA):

 • Zenetörténet: 1,2,3,4,5 szemeszter
 • Zeneirodalom: 3,4 szemeszter
 • Zenei nevelési rendszerek: 5,6 szemeszter
 • Didaktika: 4 félév
 • Tanítási gyakorlat: 5, 6 félév

Művészet az audiovizuális kultúrában(MA):


Kutatás:

 • Nagyvárad zenetörténete
 • A zenei ízlés szociológiája

Tudományos kutatási projektek:

 • 2008 – 2010: Összefüggések a középiskolások értékrendje és zenei ízlése között (Sapientia Kutatási Programok Intézete)
 • 2009 -2011: Birtalan József élete és zeneszerzői munkássága (Sapientia Kutatási Programok Intézete), tag
 • 2012 -2013: Az erdélyi magyar zenei szakoktatás múltja, jelene és perspektívái (Sapientia Kutatási Programok Intézete), tag
 • 2013 -2014: A székelyföldi amatőr és iskolai kórusmozgalom múltja és jelene. Egy énekkari műhely perspektívái (Sapientia Kutatási Programok Intézete), tag

Szakmai kurzusok, továbbképzések:

 • 2014. Interaktív tanulási módszerek, (Ópálos, vezető: Magyari Sára)

Könyv társszerzővel:

 • Hausmann Kóródy Alice – Hausmann György (2012): Nagyvárad zenei életének szolgálatában – Acél Ervin.  Partiumi Kiadó, Nagyvárad. ISBN 978-606-8156-29-3.

Tanulmányok szerkesztett kötetekben:

 • Hausmann Kóródy Alice (2012): Elmélkedés a tanárok nyelvi kompetenciájáról. In. Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes (szerk.): A tanárok tanárának lenni… Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. CHERD-H, Debrecen. ISBN 978-963-08-4644-8
 • Hausmann Kóródy Alice (2011): A Gyermekegyüttes története és Birtalan József hozzá kapcsolódó pedagógusi és zeneszerzői munkássága.  In: Boros Konrád Erzsébet (szerk.): Birtalan József pedagógiai és zeneszerzői munkássága. Kriterion Kiadó, Kolozsvár ISBN 978-973-26-1044-2.
 • Hausmann Kóródy Alice (2011): Érdemes volt! Életinterjú Birtalan Józseffel. In, Boros Konrád Erzsébet (szerk.): Birtalan József pedagógiai és zeneszerzői munkássága. Kriterion Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-973-26-1044-2.
 • Belényi Emese - Flóra Gábor - Hausmann Alice – Szolár Éva (2011): Önazonosság és megújulás. In. Kozma Tamás és Pataki Gyöngyvér (szerk.): Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978 963 318 108 9,  149-178. p.
 • Belényi Emese - Flóra Gábor - Hausmann Alice – Szolár Éva (2010): Újrateremtve önmagát.  In. Kozma Tamás és Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás. A Partium esete. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ. Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBN 978 963 318 108 9,  33-42. p.

Szakcikkek folyóiratokban:

 • Hausmann Kóródy Alice (2013): A középiskolások zenei ízlése. PedActa, ISSN 2248-3527, 3. kötet, 2. szám. 1-12 p.
 • Hausmann Kóródy Alice (2012): Nyelv és zene összefüggései a kodályi gondolkodásban. Partiumi Egyetemi Szemle, ISSN1582-9952
 • Duffek Mihály – Hausmann Alice – Szabó László Tamás (2011): A „köz értéke” vagy a „réteg kultúrája”? Diskurzus a zenei nevelés időszerű kérdéseiről és a „fél-anyanyelvűség” veszélyeiről. Mediarium, ISSN 1789-0357, 1-2: 5, 97-104. p.
 • Hausmann Alice (2009): Csillagocska. Mester és tanítvány,  ISSN1785-4342, 24. szám, 63-70. p
 • Hausmann Alice – Szolár Éva (2008): A Partiumi Keresztény Egyetem. Mester és tanítvány, ISSN 1785-4342, 19. szám, 51-61. p.
 • Hausmann Alice (2007): A zenei nevelés gondjairól (és nem csak…). Partiumi Egyetemi Szemle, ISSN 1582-9952, 6. évfolyam, 1. szám, 205-215. p.
 • Hausmann Kóródy Alice (1990): Az éneklő kedv nyomában. Kelet-Nyugat, 1. évfolyam. 6 szám.
 • Hausmann Kóródy Alice (1990): A Rockpassió zenei dimenziói. Kelet-Nyugat, 12. szám.

Recenziók:

 • Hausmann Alice (2011): recenzió - Szabó László Tamás: A tanár visszanéz. Neveléstudomány – Iskola – Pedagógia. Debreceni Szemle, ISSN 1218-022X. 2011/1. 121-123. p

Konferenciák:

 • Neveléstudományi konferencia „Változó életformák – régi és új tanulási környezetek”, Eger, a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében, 2013, November 7-9. A szakközépiskolai zenetanulás és a felsőfokú zenei képzés választásának motivációi és szempontjai.
 • Partiumi Kodály Rendezvénysorozat, Nemzetközi Konferencia Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából PKE, 2012. november: Nyelv és zene összefüggései a Kodályi gondolkodásban.
 • Neveléstudományi konferencia  „A munka és nevelés világa a tudományban”, Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében, 2012, November 8-10. Összefüggések a középiskolások értékrendje és zenei ízlése között.
 • A Szabó László Tamás tiszteletére rendezett tudományos konferencia, Debrecen, a Debreceni Akadémiai Bizottság szervezésében, 2012. szeptember: Félig tele a pohár!
 • Tudományos ülésszak, PKE, Nagyvárad, 2011 május.: A gyermekegyüttes története a korabeli sajtó alapján. – tematikus előadás
 • Zene Nap, Nagyvárad,,2011, április: „Jó ritmus, jó duma, jó szám”- középiskolások zenei ízlése, - tematikus előadás.
 • Tudományos ülésszak, PKE, Nagyvárad, 2010, Május: A romániai magyar középiskolások kulturális fogyasztási szokásai
 • Változás. Válság. Váltás. Hu   A magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Debreceni Egyetem,. 2009 , november 13-14: A partiumi magyar középiskolások kuturális fogyasztási szokásai.
 • Tudományos ülésszak, PKE, Oradea, 2009. május. „Ki szűknek érzi a mindenséget”
 • Tudományos ülésszak, Nagyváradi Egyetem, 2009, május: Reflectări asupra concepţiei inovatoare de educaţie muzicală a lui Peter Vermesy
 • Tudományos ülésszak PKE Nagyvárad, 2008. május: Sisyphus hagyatéka

Elérhetőség: hausmannaliz@gmail.com

Önéletrajz letöltése.pdf