Kellék - Képelmélet

A képelmélet, képfilozófia, képtudomány témakörében várunk tanulmányokat, fordításokat, recenziókat. ” 2020.  március 20-ig, a  Kellék  63. számába.

 

A képelmélet kérdései illetve alapszövegei  sokszor újdonságnak számítanak akadémikus környezetben is. Betekintést szeretnénk nyújtani - a teljesség igénye nélkül -  a képfilozófia illetve képtudomány aktuális kérdésfelvetései nyomán a képkutatás világába, annak sokféleségét emelve ki. A Mi a kép? kérdésének 21. századi újraértelmezése jelentené a kiadvány fókuszpontját, ehhez szorosan kapcsolódik a Miként válaszolhatom meg a Mi a kép? kérdését? kortárs dilemmája.

Az európai (németországi/svájci - bildwissenschaft) képkutatás valamint az amerikai (visual studies) irányvonalainak nyomonkövetése jelenti az egyik súlypontját a szerkesztői koncepciónak -  a fogalomhasználat és a kutatási területek felől. Kiemelt helyet kap a kiadványban a tübingeni (Image -  Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Philosophische Fakultät), a baseli képelméleti (Eikones -  eikones - Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes, Philosophisch-Historische

Fakultät, Universitat Basel)  központok, valamint Chicagoi Egyetem  (https://arthistory.uchicago.edu/), stb. kutatóinak munkássága, legújabb kiadványaik. A képkutatás multi-, inter- és transzdiszciplináris jellegének kiemelése fontos szempontként van jelen a publikációk megítélésében.

 Javasolt  témák, kérdések, szerzők, kiadványok:

  1. Gottfried Boehm “mutatni” aktusa, a látható retorikája: deixis -  Boehm kiemeli, hogy a képkritika meg kell szabaduljon a képnyelv terminológiai terheitől - a képet, mint nem-nyelvi konstruktumot elemezve, értelmezve
  2. Az iconic turn/ikonische Wende/képi fordulat jelenségének képelméleti, képantropológiai, képkritikai bemutatása
  3. a képi differencia - Gottfried Boehm, machine abstraite - Gilles Deleuze fogalmainak vizsgálata
  4. A képek, mint élőlények  - W. J. T Mitchell képelméleti metaforái
  5. Kép és a keret  kérdése - Deleuze hors-champ fogalma
  6. a képelmélet és más tudományok kapcsolata (filozófia, pszichológia, orvostudomány, irodalom, média, művészetelmélet, művészettörténet, filmelmélet, csillagászat, fizika, hálózatelmélet, stb)
  7. bármilyen képelméleti kérdést körüljáró tanulmányt, esszét örömmel fogadunk

Határidő:     2020 március 20

 

Kéziratokat  15.000 - 40.000 karakter terjedelemben, műfaji megkötés nélkül, a fam_erika@yahoo.com címre várjuk.

 

kellek