Egyetemi díjak átadása

2019. május 9-én zajlott az első Egyetem Nap a Partiumi Keresztény Egyetemen.
Ez alkalomból sor került az Egyetemi díjak átadására, amelyet többek között Képzőművészet – Grafika szakunk egyik alapítója és mai napig aktív oktatója, Ujvárossy László kapta.

Ezúton is szívből Gratulálunk!

Dr. Ujvárossy László kollégánkat dr. Horváth Gizella méltatta a következő szavakkal:

"Tisztelt akadémiai közösség,

Meg szeretném osztani Önökkel azt a meggyőződésemet, hogy ellentétben a tudományos kutatás eddigi határozott álláspontjával, igenis léteznek unikornisok.

Az unikornisok csodás lények. Arról híresek, hogy nem hagyják magukat meg-, illetve befogni, vadul védik szabadságukat. Ha sikerül őket megszelídíteni, felbecsülhetetlen értékű talizmánhoz juthatunk, ami minden méreg ellen megvéd.  

A mi unikornisunk nem ilyennek született: ilyenné vált, mégpedig az uniformis gyűlöletétől hajtva. Egy olyan korszakban nőtt fel, ahol a politikai rendszer üldözte a hivatalos állásponttól eltérő véleményeket, és legszívesebben mindenkit uniformisba öltöztetett volna. Így mesénk szereplője úgy döntött, ő inkább unikornis lesz.

Talán a tisztelt közönségből most már többen felismerték a mesében dr. Ujvárossy László professzort. Ujvárossy László Munkácsy díjas erdélyi magyar grafikus, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti tagozatának tagja. A képzőművészeti szak elvégzése után Nagyváradra került, ahol rajzot tanított a kisegítő iskolában, majd kirakatokat rendezett. Az 1989es fordulat után az újonnan megjelent újságok, folyóiratok grafikai szerkesztését vállalta, 1993-tól a kolozsvári Művészeti és Design Egyetemen tanított, majd 2002-ben létrehozta egyetemünkön a képzőművészeti szakot.

Ujvárossy László művészként sem volt hajlandó uniformisba (hogy pontosak legyünk: a szocialista realizmus uniformisába) öltözni. A nyolcvanas években a progresszív, kísérletező fiatal művészek csoportjához tartózott. Így egy olyan művészi pályát jelölt ki magának, ami az avantgárd művészet legértékesebb hagyományához kötődött: a művészetet kísérletként értelmezi, soha nem szűnő nyugtalanságként, új témák és kifejezési eszközök kereséseként. Mostanra már életműről beszélhetünk, amibe beletartoznak a hagyományos médiumú festmények, grafikák, különböző installációk, intermediális alkotások, amelyekből számos, egyéni vagy kollektív kiállítás született.

Állítólag vannak emberek, akik fénnyel táplálkoznak - gyanítom, hogy Ujvárossy László képekkel táplálkozik. Kitűnő érzéke van a minőség iránt. Biztos ítélettel és bátran választja ki a vizuális áradatból a jót, a szellemeset, a szépet, az elegánsat, az unalmasat, a gagyit vagy éppen az mégiscsak működő rútat. És ez a tisztánlátás a mi nagy szerencsénk.

Nem sorsszerű az, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemen létezzen egy kiválóan működő és jó szakembereket képző szak. Az, hogy ma büszkék lehetünk erre a szakra, nagymértékben az alapítónak, dr. Ujvárossy László professzornak köszönhető. Nagyon jó érzékkel rájött, hogy van szakma, amellyel Romániában akkor még nem sokan foglalkoztak. Olyan szakot  hozott létre, ahol a vizuális művész nem föltétlenül ecsettel dolgozik, sokkal inkább számítógéppel. A felvételi rendszert úgy alakította ki, hogy ne a manuális képességek döntsenek, hanem a kreativitás. A szakra olyan kollégákat hívott meg, akik bizonyították szakmai kiválóságukat, és garanciát jelentettek a képzés színvonalára. Közülük az egyik kollégánk, Onucsán Miklós épp Velencében van, ahol ma délután nyílik kiállítása a Biennálén, amely a képzőművészetek Oscar-gálája.

Ujvárossy László tanári munkájára is jellemző az igényesség. Kurzusokat dolgozott ki, elméleti szövegeket publikált, szakirodalmat szerzett be a könyvtár számára. Meghonosította azt a jó szokást, hogy a félévi értékelő ne csupán a hallgatókról szóljon, hanem a tanárok önértékeléséről is. Mert nem lehet akárhogy tanítani: a félév végén minden tanár kiáll kollégái elé, beszámol a tevékenységéről, sikereiről és kudarcairól, mert alap elvárás az, hogy szakmailag jónak kell lenni.

Ezt tanuljuk dr. Ujvárossy László professzortól, mindnyájan, akik vele együtt dolgozunk: tanárok, diákok egyaránt. A szakma szent: következetesen, komolyan, jól kell csinálni, rajta kell tartanunk ujjunkat a kor pulzusán, nem szabad belenyugodnunk az elért eredményekbe, nem kell kényelmesen a rutinra támaszkodnunk - mert csak az él, aki kísérletezik.

Úgy gondolom, mindezek alapján az egyetemi közösség köszönetét és háláját fejezheti ki Ujvárossy Lászlónak a Partiumi Keresztény Egyetem Tiszteletbeli Professzora díj adományozásával. Kívánom professzor úrnak hogy a jövőben sikerüljön létrehozni a tervezett „Uniformis helyett Unikornis” című kiállítását, és azt, hogy maradjon közöttünk tanári példáként, kíváncsian, kritikusan és kísérletezően, mindnyájuk épülésére."

59784927 2793273890714660 5400554975354945536 n59922447 2793274047381311 4825218366316740608 n59990635 2793274100714639 3590620048462446592 n60127150 2793273977381318 5524952861928062976 n60390064 2793273960714653 3498561985727954944 n59781938 2793273897381326 6308118634862477312 n