„A távol közelsége”- 2020-as Csoma-tárlat

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Város
Önkormányzatával, a kovásznai Kádár László Képtárral, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel és a Nemzeti Művelődési Intézet nonprofit KFTvel együttműködésben, „A távol közelsége” címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a 2020-as Kőrösi Csoma Sándor Napok keretében.

A beérkező munkákat két forduló során bírálja el egy háromtagú szakmai zsűri: Vécsi Nagy
Zoltán művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Kányádi Irene művészettörténész, a Partiumi Keresztény Egyetem előadótanára és Dimény András képzőművész. Első körben a tárlatra bekerülő alkotások kerülnek kiválasztásra, amelyek egyúttal a kiállítás katalógusába is bekerülnek. A második fordulóban, díjzsűrizés során ítélik oda díjakat:
- a legjobbnak ítélt mű alkotója Szentimrei Judit-díjban részesül, műve az Erdélyi Művészeti
Központ gyűjteményébe kerül, 2021-ben egyéni tárlattal mutatkozhat be a kovásznai közönségnek,
valamint 1500 RON pénzjutalmat kap.
- a meghirdetett tematika szellemiségét legjobban kifejező alkotás szerzője Kőrösi Csoma Sándordíjat
kap, a mű pedig a Kovászna városi Kádár László Képtár anyagát gazdagítja, a díjjal járó
pénzjutalom szintén 1500 RON.

A megnyitóra 2020 április 2-án, csütörtökön kerül sor a kovásznai Kádár László Képtárban.
1. A pályázat a Kárpát-medence képzőművészeinek szól, akik személyenként egyetlen
alkotással nevezhetnek.
2. A művészeket „A távol közelsége” tematikára, az alábbi hívó sorokkal szólítjuk meg:
Kőrösi Csoma Sándor életútja az ismeretlen távoli keresésének jegyében zajlott. Olyan
földrajzi távolságok meghódítására vágyott, amelyek lelkileg a legközelebb álltak hozzá. A kereső
ember örök szomjúsága égett benne.
Az idei kiírás tematikáját a távolság-közelség szubjektív megélésének problematikája adja, a
keresés-megtalálás, elidegenedés-hazatalálás közötti örökös ingadozásaink. Úgy a térbeli, mint az
időbeli távolságot vagy közelséget mindnyájan egyénileg és szubjektív módon éljük meg. Néha a
távoli nagyon közelinek, vagy éppen a közeli nagyon távolinak tűnik az életünkben. A nosztalgia, a remény, a hit vagy akár a visszaemlékezés, a valahova, a valamire vágyódás, az örökös kutatás
ennek az ambivalens állapotnak a kifejeződései. Az alkotó munkája, akárcsak Kőrösi Csoma
Sándor életútja, a folytonos keresés, a kifejezés kényszere és a bele-nem-alkuvás jegyében zajlik. A
művész az intim tapasztalatok, érzések és megélések műalkotásokban való materializálódásával
tükröt tart a néző számára és megmutatja, hogy a szubjektív, belső vívódások, remények és
csalódások mindannyiunk életének meghatározó és szerves részét teszik ki.
3. A benevezett alkotások nem lehetnek két évnél régebbiek.
4. A műalkotások mérete ne haladja meg az 50x50x50 vagy a 70x70 cm-t.
5. A benevezést a szervezők kizárólag csak a teljesen kitöltött adatlap ÉS az alábbi technikai
feltételeknek megfelelően fotózott mű DIGITÁLIS beküldése esetén tekintik érvényesnek!
- a digitális kép fájlmérete nem haladhatja meg a 15 MB-ot
- csak tömörítetlen .jpg formátum elfogadott, 300 dpi felbontásban
- a kép hosszabbik oldala minimum 4000 pixel kell legyen
Az adatlap megtalálható a Kovászna Megyei Művelődési Központ honlapján
(www.kultkov.ro) vagy facebook oldalán, illetve közvetlenül kitölthető a következő linken:
https://forms.gle/dWh7TpMciKEJXna46
Az online adatlap kitöltését követően kérjük küldjék be a mű digitális reprodukcióját a
cultcovasna@gmail.com villámposta címre 2020. február 29., 12:00 (UTC+2) óráig. A késve
érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő alkotásokat nem tudjuk figyelembe venni.
Figyelem! Az előzsűrizés szakaszában az eredeti alkotást nem kell postázni. Ellenkező
esetben az eredeti műtárgyat nem áll módunkban visszaküldeni.
6. A zsűri döntése nem felülbírálható, az eredményről minden benevező a megadott
villámposta címére legkésőbb március 6-ig értesítést kap, a bejutott műveket várjuk a
gyűjtőhelyekre.
7. A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy amennyiben a zsűri beválogatja a benevezett művét, az eredeti alkotást az alábbi lehetőségek egyikén eljuttatja a szervezőknek. A második fázisba jutott
munkákat az első szakasz digitális nevezése során e-mailben elküldött űrlap nyomtatott változatával,
keretezve és/vagy kiállításra készen, biztonságos csomagolásban kérjük eljuttatni a szervezőkhöz a
megadott határidőig! A határidő után érkezett vagy nem kiállításra készen küldött alkotásokat nem
áll módunkban keretezni, kiállítani.
A művek leadása március 9-17. között (hétfő-kedd) lehetséges a következő helyszíneken:

● Budapesten: a Nemzeti Művelődési Intézetnél (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5. )
● Debrecenben: Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája (4024 Debrecen, Piac
utca 26/A. I.emelet)
● Marosvásárhelyen: Nagy Dalma művésznőnél (str. 1 dec. 1918 nr.225/A)
● Kolozsváron: a Szabédi Emlékháznál (Lázár u.30, 9-14 óra)
● Csíkszeredában: a Csíki Székely Múzeum: Ladó Ágotánál
● Sepsiszentgyörgyön: az Erdélyi Művészeti Központban
● Brassóban: Csutak Levente műtermében (str: Hărmanului nr:13, ap: 99)
A postázási-, szállítási cím:
Centrul de Cultură al Judeţului Covasna
RO-520008, Sfântu Gheorghe, Str. Libertății, nr. 2
jud. Covasna, România
Postázás esetén a csomagra kérjük Kőrösi Csoma Sándor képzőművészeti pályázat
A küldemény kulturális célt szolgál, és nem képvisel kereskedelmi értéket!
For cultural purpose only, no commercial value!
A postai szállítás során való esetleges károsodásokért nem vállalunk felelősséget és nem áll
módunkban helyrehozni/megtéríteni ezen károkat.
8. A kiállított alkotásokat az alkotók felajánlhatják a kovásznai Kádár László Képtár, illetve
az Erdélyi Művészeti Központ javára, ellenkező esetben a kiállítás lejárta és esetleges más
helyszíneken való bemutatás után (legkésőbb szeptemberben) visszaküldjük.
9. A tárlat szervezői fenntartják a kiállítás rendezési jogát.
10. A résztvevők a nevezéssel automatikusan elfogadják a fent említett feltételeket és
beleegyezésüket adják, hogy munkáik digitális fotóit a szervezők a későbbiekben felhasználhatják a
Kőrösi Csoma Sándor tárlat népszerűsítésére, illetve a díjak elnyerése esetén tudomásul veszik, hogy a díjazott alkotások a kovásznai Kádár László Képtár, illetve az Erdélyi Művészeti Központ tulajdonába kerülnek.

 

Kőrösi Csoma Sándor