A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Idén 21. alkalommal szervezi meg A Magyar Tudomány Napja Erdélyben ünnepi rendezvényét az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 

Ezúttal gratulálunk Torkos Márk Erik-nek,  a Partiumi Keresztény Egyetem, Művészeti Tanszék munkatársának  "A népiségtől a kortársig: Hagyományőrzés a kortárs művészet tükrében" című előadásához.

Mindenkit szeretettel várunk az eseményen.

A megnyitót és a köszöntőbeszédeket követően az ünnepi plenáris előadások sorát Hudecz Ferenc kémikus, akadémikus, az MTA alelnöke nyitja, aki az energia- és élelmiszerforrások végességéről, a gazdasági válságok, mobilitás, migráció, új társadalmi és kulturális feszültségek és a digitális világ támasztotta kihívásokról tart előadást. Ezt követően Zsoldos Attila történész, akadémikus az Aranybulla történetéről, majd Hoffmann István nyelvész, akadémikus a Magyar Nemzeti Helynévtár Programról tart ünnepi plenáris előadást. A nyitóünnepségen ezúttal is sor kerül a Gróf Mikó Imre-emlékplakettek átadására.
A délutáni plenáris előadások megtartására ez alkalommal is fiatal erdélyi kutatókat kértünk fel különböző szakterületekről, különböző intézmények képviseletében, azzal a céllal, hogy kutatási eredményeiket minél szélesebb körben terjesszék a hazai közönség előtt is, tudományos kapcsolatokat alakítsanak ki, láthatóvá és ismertté váljanak az erdélyi és magyar tudományosság palettáján.

Időpont: 2022. november 18., péntek

Helyszín: A Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskai/A. Iancu tér 13. sz.

8.30 Regisztráció
9.00 Megnyitó
Bitay Enikő, az EME elnöke
Köszöntések

Ünnepi plenáris előadások
10.00 Hudecz Ferenc (akadémikus, alelnök, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest): Együttműködés és verseny: közös jövőnk – közös felelősségünk

10.30 Gr. Mikó Imre-emlékplakettek átadása
10.45 Kiskoncert. Horváth Bálint: Négy prelúdium fehér hangokon

11.00 Szünet
11.30 Zsoldos Attila (akadémikus, osztályelnök, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Budapest): Az Aranybulla és története
12.00 Hoffmann István (akadémikus, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen): A helynevek mint a Kárpát-medence történetének forrásai

13.00 Ebéd

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

14.30 Flóra Ágnes (történész-levéltáros, Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltára, Kolozsvár): A kolozsvári polgár. Polgárjog és polgárfelvétel a kora újkori Kolozsváron
14.50 Kerekes-Máthé Bernadette Evelyn (fogorvos, adjunktus, George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Marosvásárhely): Fogmorfológiai jellegzetességek és metrikus paraméterek csírahiányban
15.10 Gergely Attila-Levente (polimermérnök, egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar, Gépészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely): Polimer nanoszálas szövedékek előállítása és lehetséges alkalmazásai
15.30 Máthé István (mikrobiológus, egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék, Csíkszereda): Zöld tó, nem tiszta tó – A Szent Anna-krátertó állapotának romlása

 

15.50 Szünet

16.10 Alt Mónika Anetta (közgazdász, egyetemi docens, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): A digitális technológia szerepe a kiskereskedelmi értékesítésben
16.30 Pakó László (történész, tudományos kutató, EME, Jakó Zsigmond Kutatóintézet, Kolozsvár): Gyilkosság, boszorkányüldözés és szakmai túlkapás. Egy „kivételes" prókátori életút a kora újkori Kolozsváron
16.50 Orbán-Bakk Kincső (biológus, doktorandusz, tanársegéd, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Integratív Biológia Doktori Iskola, Kolozsvár): Egyéni és szociális immunitás a társas rendszerekben
17.10 Torkos Márk Erik (vizuális művész, fotográfus, Partiumi Keresztény Egyetem, Művészeti Tanszék, Nagyvárad): A népiségtől a kortársig: Hagyományőrzés a kortárs művészet tükrében
17.30 Mitruly Árpád (nyelvész, doktorandusz, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár): James Joyce Ulysses című regényének intertextuális megközelítése fordításelméleti szempontból

 

19.00 Fogadás

mte