A 23. PTDK felhívása - képzőművészeti szekció

Online jelentkezés: https://ptdk.partium.ro/hu/online-jelentkezes
Regisztrációs határidő (kivonatok): 2020. március 6.
Pályamunkák feltöltésének határideje: 2020. április 20.
PTDK időpontja: 2020. május 15.

Általános tudnivalók

§  A 23. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) 2020. május 15-én kerül megrendezésre Nagyváradon.

§  A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése. A konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemi hallgatók bemutathassák tudományos tevékenységüket és/vagy művészeti alkotásaikat.

Jelentkezési feltételek

§  A művészeti szakosztályokba a hallgatók műalkotással vagy elméleti munkával jelentkezhetnek, az alkotásokra vonatkozó kritériumrendszert az aktuális PTDK felhívás mellékletét képező szabályzat tartalmazza

§  A PTDK-ra beküldött dolgozatnak, illetve műalkotásnak legfeljebb öt szerzője és legalább egy, de legfeljebb két témavezető tanára lehet.

§  Az PTDK helyezettjei delegálhatók a Magyarországon kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-ra a PTDK tudományos és alkotó szekcióinak azon helyezettjei delegálhatók, akik romániai felsőoktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat és pályamunkájuk tematikailag nem műszaki, orvosi vagy agrár területhez tartozik.

§  A PTDK-ra kizárólag online módon lehet jelentkezni (http://ptdk.partium.ro).

Formai követelmények

§  Az alkotói szekciókban az alábbi témakörökben, illetve műfajokkal lehet jelentkezni: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó, mozgó grafika, animáció, videó, multimédia; zenei improvizáció, kompozíció, montázs.

§  Az elbírálás anonim, ezért a dolgozatok nem tartalmazhatják a szerző(k) és témavezető(k) nevét és egyéb azonosító adatait.

§  A pályamunkákkal kapcsolatos további tudnivalók a PTDK honlapján (http://ptdk.partium.ro) találhatók, itt konzultálható a PTDK szabályzata is, ami tartalmazza a pályamunkák elbírálásának kritériumait is.

§  A dolgozat bemutatására minden előadónak legkevesebb 10 perc áll rendelkezésére, amelyet legalább 10 perces megbeszélés, vita követ.

Konferenciadíj, költségek, juttatások

§   A versenyben részt vevők számára a konferencia díjtalan.

§   A versenyzők (és kísérőik) útiköltségét nem áll módunkban megtéríteni.

§   A máshonnan érkező versenyzők számára -- korlátozott számban -- egy vagy két éjszaka ingyenes szállást biztosítunk (2020. május 14., 2020. május 15.). Kérjük, hogy a regisztrációs felület mezőit pontosan töltsék ki, mert a szállásigényeket utólag nem módosítjuk.

§   A május 15-i ebéd és a délutáni állófogadás a versenyzők számára térítésmentes.

§   További juttatások: konferenciacsomag, szünetekben ingyenes kávé, frissítők.

Publikációs lehetőség

§  Az idei PTDK legjobb versenyzői lehetőséget kapnak arra, hogy a Staféta 2020 tudományos kötetben megjelentethessék tanulmányaikat.

§  Publikációs feltételek: https://ptki.partium.ro/hu/hirek/stafeta-2020

Elérhetőségek

§  Hivatalos honlap: http://ptdk.partium.ro

§  Cím: Partiumi Keresztény Egyetem, 410209 Nagyvárad (Oradea), Románia, Városháza (Primăriei) u. 36.

§  E-mail: tdk@partium.ro

§  Telefon: Telefon: +40-259-439-931/125-ös mellék

 

kepzotdk2020 01