2in1 – Kettő az egyben Bende Attila kiállítása

Attilát foglalkoztatja a jelen és a múlt kapcsolatának vizuális megjelenítése. Családi albumról vett képeket analóg és digitális módon dolgoz át, álomszerű környezetbe helyezve az alakokat, történeteket újrateremtve. A kiállításon e mellett tipográfiai játékok és kísérletek láthatók, melyek során nem az olvashatóság, hanem a betűk alkotta kompozíciókra helyeződik a hangsúly.

 

Bende Attila 1988-ban született Sepsiszentgyörgyön. Művészeti tanulmányait 2012-2017 között végezte a Partiumi Keresztény Egyetem Képzőművészet – Grafika alapszakán, illetve Vizuális Kommunikáció mesterszakán. Tanulmányai végeztével Békéscsabára költözött, ott folytatja művészeti és tervezőgrafikai tevékenységét.

b attila